6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 678

II – Yetkisiz imza
MADDE 678 (1) Temsile yetkili olmadığı hâlde bir kişinin temsilcisi sıfatıyla bir poliçeye  imzasını  koyan  kişi,  o  poliçeden  dolayı  bizzat  sorumludur;  bu  poliçeyi  ödediği takdirde, temsil olunduğu kabul edilen kişinin haiz olabileceği haklara sahip olur. Yetkisini aşan temsilci için de hüküm böyledir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 678”

  1. GEREKÇE/Madde 678 – 6762 sayılı Kanunun 590 ıncı maddesinden, dili güncelleştirilerek alınan bu maddenin kaynağı CBA’nın 8 inci maddesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.