6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 69

2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler
MADDE 69 (1) Yılsonu finansal tablolar;
a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli,
b) Açık ve anlaşılır olmalı,
c) Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 69”

  1. GEREKÇE/Madde 69 – Hükmün içerik ve anlamı, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre belirlenir ve tamamlanır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, IASC/IFRS’nin belirleyeceği kurallar ve bunlara dayalı Türkiye Muhasebe Standartlarıyla dinamik bir nitelik taşır. Birinci bent, vergi menfaatini gözetmeye ve korumaya yönelik vergi ilkelerini kesin olarak kapsam dışında bıraktığı gibi, Uluslararası Standartlara yabancı nitelik taşıyan ve şiddetli eleştirilere konu olan Alman “Massgeblichkeit” ilkesini, benzer ilkeleri ve uygulamaları reddeder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.