6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 696

2. Kabulün sınırlandırılması
MADDE 696 (1) Kabul, kayıtsız şartsız olmalıdır; fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir kısmı ile sınırlayabilir.
(2) Kabul beyanı, bundan başka noktalarda poliçe içeriğinden farklı olursa, poliçe kabul edilmemiş sayılır. Bununla beraber kabul eden, kabul beyanındaki şartlar çerçevesinde sorumludur.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 696”

  1. GEREKÇE/Madde 696 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 608 inci maddesini karşılamaktadır. Hükmün kaynağı CBA’nın 26 ncı maddesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.