TTK Madde 700

I – Aval verenler
MADDE 700 (1) Poliçede bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kısmen teminat altına alınabilir.
(2) Bu teminat, üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 700”

  1. GEREKÇE/Madde 700 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 612 nci maddesini karşılamaktadır. Maddenin kaynağı CBA’nın 30 uncu maddesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.