6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 705

3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe
MADDE 705 (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bir poliçenin vadesi, kabul şerhinde yazılı tarihe veya protesto tarihine göre belirlenir.
(2) Kabul şerhinde tarih gösterilmemiş ve protesto da çekilmemiş olursa poliçe, kabul eden hakkında, kabule ibraz için öngörülmüş bulunan sürenin son günü kabul edilmiş sayılır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 705”

  1. GEREKÇE/Madde 705 – 6762 sayılı Kanunun 617 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek alınan bu maddenin kaynağı CBA’nın 35 inci maddesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.