6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 709

II – Makbuz istemek hakkı
MADDE 709 (1) Muhatap, poliçeyi öderken hamil tarafından bir ibra şerhi yazılarak poliçenin kendisine verilmesini isteyebilir.
(2) Hamil kısmi ödemeyi reddedemez.
(3) Kısmi ödeme hâlinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine yazılmasını ve kendisine bir makbuz verilmesini isteyebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 709”

  1. GEREKÇE/Madde 709 – 6762 sayılı Kanunun 621 inci maddesini karşılayan bu maddenin kaynağı CBA’nın 39 uncu maddesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.