6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 717

c) Protesto belgesi
MADDE 717 (1) Protesto ayrı bir belge hâlinde düzenlenerek poliçeye bağlanır.
(2) Protesto, aynı poliçenin çeşitli nüshaları veya poliçenin aslı ile bir sureti ibraz edilerek düzenlenmiş ise protestoyu bu nüshalardan birine veya asıl senede bağlamak yeterlidir.
(3) Diğer nüshalara veya surete, protestonun, kalan nüshalarından birine veya poliçenin aslına bağlanmış bulunduğu kaydolunur.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 717”

  1. GEREKÇE/Madde 717 – 6762 sayılı Kanunun 629 uncu maddesini karşılayan bu hükmün kaynağı İs. BK m. 1037’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.