TTK Madde 726

2. Ödeyen kişinin hakkı
MADDE 726 (1) Poliçe bedelini ödemiş olan kişi kendisinden önce gelen borçlulardan;
a) Ödemiş olduğu tutarın tamamını,
b) Ödeme tarihinden itibaren bu tutarın faizini,
c) Yaptığı giderleri ve
d) Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komisyon ücretini,
isteyebilir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 726”

  1. GEREKÇE/Madde 726 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 638 inci maddesinden aynen alınmıştır. Maddenin dili günümüzün türkçesine uydurulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.