6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 726

2. Ödeyen kişinin hakkı
MADDE 726 (1) Poliçe bedelini ödemiş olan kişi kendisinden önce gelen borçlulardan;
a) Ödemiş olduğu tutarın tamamını,
b) Ödeme tarihinden itibaren bu tutarın faizini,
c) Yaptığı giderleri ve
d) Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komisyon ücretini,
isteyebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 726”

  1. GEREKÇE/Madde 726 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 638 inci maddesinden aynen alınmıştır. Maddenin dili günümüzün türkçesine uydurulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.