6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 727

1. Genel olarak
MADDE 727 (1) Kendisine başvurulan veya başvurulması mümkün olan borçlu, başvurma konusu olan bedeli ödeyince, poliçe ve protesto belgesinin ayrıca doldurulacak bir makbuz ile birlikte kendisine verilmesini istemek hakkını haizdir.
(2) Poliçeyi ödemiş olan her ciranta, kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelen borçluların cirolarını çizebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 727”

  1. GEREKÇE/Madde 727 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 639 uncu maddesinden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.