6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 730

VIII – Başvurma hakkının düşmesi
1. Genel olarak
MADDE 730 (1) Hamil;
a) Görüldüğünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan poliçeyi ibraz,
b) Kabul etmeme veya ödememe protestosunu düzenleme,
c) “Gidersiz iade olunacaktır” kaydının bulunması hâlinde, poliçeyi ödeme amacıyla ibraz,
için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kişi hariç olmak üzere, cirantalara, düzenleyene ve diğer borçlulara karşı sahip olduğu hakları kaybeder.
(2) Hamil, kabul amacıyla ibraz edilmesi için düzenleyenin verdiği süreye uymazsa, kabul etmeme ve ödememe sebebiyle başvuru haklarını kaybeder; meğerki, düzenleyicinin yalnız kabule ait sorumluluğu istisna etmek istediği kayıttan anlaşılsın.
(3) Ciroda ibraz için bir süre şart kılınmışsa ancak ciranta bu süreyi ileri sürebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 730”

  1. GEREKÇE/Madde 730 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 642 nci maddesinden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.