TTK Madde 742

5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli
MADDE 742 (1) Araya girerek ödemede bulunan kişi, lehine ödemede bulunduğu kişiye ve poliçeden dolayı ona borçlu olan kişilere karşı poliçeden doğan hakları iktisap eder. Ancak, poliçeyi yeniden ciro edemez.
(2) Lehine ödemede bulunulan kişiden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar.
(3) Araya girerek ödemede bulunmak hususunda çeşitli teklifler yapılmışsa bu tekliflerden hangisi borçlulardan en çoğunu borçtan kurtaracaksa o tercih olunur. Ortada daha iyi bir teklif bulunduğunu bildiği hâlde araya girerek ödemede bulunan kişi, en iyi teklif tercih edilmiş olsaydı, kimler borçtan kurtulacak idiyseler onlara karşı başvurma hakkını kaybeder.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 742”

  1. GEREKÇE/Madde 742 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 654 üncü maddesinin tekrarı niteliğindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.