TTK Madde 745

III – Kabul şerhi
MADDE 745 (1) Nüshalardan birini kabul için gönderen kişi, bu nüshayı elinde tutan kişinin adını diğer nüshalar üzerine yazmak zorundadır. Kabul için gönderilen nüshayı elinde tutan kişi; bunu, diğer nüshanın yetkili hamiline teslim etmekle yükümlüdür.
(2) Teslimden kaçınırsa hamil başvurma hakkını, ancak;
a) Kabul için gönderilen nüshanın, istemde bulunulmasına rağmen kendisine teslim olunmadığı,
b) Diğer nüsha üzerinde de kabulün veya ödemenin sağlanamadığı,
hususları bir protesto ile tespit ettirilmiş olduğu takdirde kullanabilir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 745”

  1. GEREKÇE/Madde 745 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 657 nci maddesinden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.