6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 748

A) Senet metnindeki değişiklikler
MADDE 748 (1) Bir poliçe metni değiştirildiği takdirde, değiştirmeden sonra poliçe üzerine imza koymuş olan kişiler, değişmiş metne ve ondan önce imzasını koyanlar ise eski metne göre sorumlu olurlar.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 748”

  1. GEREKÇE/Madde 748 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 660 ıncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.