0 thoughts on “TTK Madde 75”

  1. GEREKÇE/Madde 75 – Karşılıklar bilânço hukukunun en ünlü kalemlerinden biri olup, şüpheli borçlardan, askıdaki işlemlerden, gelecekte yerine getirilecek borçlardan doğması olası kayıplar için ayrılan, amaç hükmü belirli yedek akçelerdir. Karşılıklar, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre ayrılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.