6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 758

II – Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi
MADDE 758 (1) Poliçeyi eline geçiren kişi bilindiği takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine iade davası açması için uygun bir süre verir.
(2) Dilekçe sahibi verilen süre içinde davayı açmazsa, mahkeme, muhatap hakkındaki ödeme yasağını kaldırır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 758”

  1. GEREKÇE/Madde 758 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 670 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.