6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 768

II – Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler
MADDE 768 (1) Protestonun şekli ve protesto çekilmesi için belirli olan sürelerle poliçeden doğan hakların kullanılması veya korunması için gerekli diğer işlemlerin şekli, protestonun çekilmesi veya işlemin yapılması gereken ülkenin hukukuna göre belirlenir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 768”

  1. GEREKÇE/Madde 768 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 680 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.