6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 79

2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri
MADDE 79 (1) Duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca bu standartlarda gösterilen ölçülere göre değerlenir. Borçlar ve diğer kalemler için de aynı standartlar uygulanır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 79”

  1. GEREKÇE/Madde 79 – Tasarının bu maddesi ile 80 ve 81 inci maddelerinde öngörüldüğü şekilde, değerlendirme ölçüleri ve değerlendirmeye ilişkin diğer konularda Türkiye Muhasebe Standartlarının geçerli olması, Türk Muhasebe Sistemini, uluslararası muhasebe sisteminin bir parçası yapacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.