6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 791

III – Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro
MADDE 791 (1) Hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan ciro, cirantayı, başvurma hakkına dair hükümler gereğince sorumlu kılarsa da senedin niteliğini değiştirerek onu emre yazılı bir çek hâline getirmez.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 791”

  1. GEREKÇE/Madde 791 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 703 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.