6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 832

I – Genel olarak
MADDE 832– (1) Makbuz senedi ve varant verme karşılığında serbest veya gümrüklenmemiş mal ve hububatı, saklama sözleşmesi uyarınca kabul etmek ve tevdi edenlere de bu senetlerle tevdi olunan mal ve hububatı satabilmek veya rehnedebilmek imkânı vermek amacıyla kurulan mağazalara “umumi mağaza” denir. Umumi mağazalar işlemleri bu Kısım hükümlerine tabidir.
(2) Umumi mağazalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığının[1] izniyle kurulur. [2]
(3) Umumi mağazaların kuruluş usul ve esasları, bunlara kabul edilecek mal ve hububat cinsleri ve umumi mağazaların henüz gümrüklenmemiş olan malları kabul etmeye yetkili sayılmaları için gereken şartlar ve gümrük denetimi özel kanununda düzenlenir.[1]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Sanayi ve Ticaret Bakanlığının” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
[2]     6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, 832 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan cümle şöyleydi; ‘‘İzin almadan umumi mağaza açarak makbuz senedi veya varant düzenleyenler, üç aydan altı aya kadar hapis ve doksan günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.’’.


Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 832”

  1. GEREKÇE/Madde 832 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 744 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.