6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 84

III – Uyuşmazlıklarda suret alınması
MADDE 84 (1) Bir hukuki uyuşmazlıkta ticari defterler ibraz edilmişse, defterlerin uyuşmazlıkla ilgili kısımları tarafların katılımı ile incelenir. Gerekli görülürse, defterlerin ilgili yapraklarından suret alınır.   [1][1]      6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan cümle şöyleydi; ‘‘Defterlerin geri kalan içerikleri, onların  Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluklarının denetimi için gerekliyse mahkemeye açıklanır.’’.
 

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 84”

  1. GEREKÇE/Madde 84 – Bu maddenin gerekçesi için 83 üncü maddenin gerekçesine bakılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.