6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 844

1. Şartlar
MADDE 844 (1) Vade gününde alacağı ödenmemiş varant hamili, poliçe hamili gibi, protesto çektikten on gün sonra rehin hükümlerine göre tevdi edilen malları sattırabilir.
(2) 841 inci maddede yazılı hâller satışa engel değildir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 844”

  1. GEREKÇE/Madde 844 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 756 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.