6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 848

D) Zamanaşımı
MADDE 848 (1) Makbuz senedi ve varanttan doğan istem hakları, poliçeler hakkındaki zamanaşımı sürelerine tabidir. Cirantalara karşı başvurma için zamanaşımının başlangıcı, eşyanın satış günüdür.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 848”

  1. GEREKÇE/Madde 848 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 760 ıncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.