TTK Madde 859

IV – Yük senedi
MADDE 859 (1) Taşıma senedi düzenlenmemişse, gönderenin istemi üzerine taşıyıcı, eşya ve taşıma hakkında yeterli bilgileri içeren bir yük senedi imzalayıp gönderene vermek zorundadır.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 859”

  1. GEREKÇE/Madde 859 – Bu hüküm 6762 sayılı Kanunun 770 inci maddesinin tekrarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.