6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 881

V- Zarar saptama giderleri
MADDE 881 (1) Taşıyıcı, eşyanın zıyaı veya hasarı hâlinde, 880 inci madde uyarınca ödenmesi gereken tazminattan başka, zararın saptanması için yapılması zorunlu olan giderleri de tazminle yükümlüdür.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 881”

  1. GEREKÇE/Madde 881 – Maddenin kaynağı Alm TK 430 uncu paragrafıdır.
    Taşıyıcı eşyanın ziya veya hasara uğraması halinde, 880. maddede öngörülen tazminattan başka zararın belirlenmesi giderlerini de öder. Taşımada eşyanın ziya ve hasarının belirlenmesi, zararın meydana geldiği yere bilirkişi, tartma, ölçme vs. götürülmesini gerektirdiğinden önemli tutarlara varabilir. Bunları zarar kapsamında kabul etmek güç olacağından bu hüküm öngörülmüştür. Bu giderler de 882 nci madde sınırına bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.