6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 915

G) Yolcunun ölümü
MADDE 915 (1) Yolcu, yolculuk sırasında ölürse, taşıyıcı, mirasçıların çıkarlarını korumak için yolcuya ait bagaj ile eşyayı ilgililerine teslim edinceye kadar bunların iyi hâlde korunmaları için gerekli önlemleri alır.
(2) Ölünün yakınlarından biri orada bulunuyorsa, bu işlemleri denetleyebilir ve taşıyıcıdan, birinci fıkrada belirtilen eşyanın kendi elinde bulunduğuna ilişkin yazılı bir beyan isteyebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 915”

  1. GEREKÇE/Madde 915 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 807 nci maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.