6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 916

H) Yönetmelik
MADDE 916- (1) Yolcu taşıması, bu Kanun hükümlerine uygun olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca[1] bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, araç ile sürücüyü ilgilendirenler de dâhil olmak üzere, her konuda yolculuğun güvenliğini; hava, ses, yer ve çevre temizliğini ve diğer gereklilikleri sağlayıcı önlemleri içerir. Yönetmelikte, bagajın teslim alındığına ilişkin belgenin şekline ve özellikle bagajın ağırlığı ile içeriğine ilişkin kayıtlar hakkındaki hükümler yer alır. Yönetmelikte, bagaj ağırlığını ve sorumluluğu bu Kanundaki hükümler dışında sınırlayıcı düzenlemelere izin veren hükümler bulunamaz.
(2) Taşıyıcının bagajdan doğan sorumluluğu iç taşımalarda 500, dış taşımalarda ise 1.000 Özel Çekme Hakkından fazla olmamak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca[2] tespit edilir.[1]      6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Ulaştırma Bakanlığınca” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
[2]      6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Ulaştırma Bakanlığınca” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.


Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 916”

  1. GEREKÇE/Madde 916 – Bu hüküm yeni olup, yolcu taşıma işletmeciliğinin dinamik karakteri, genel işlem şartlarına bağlılığı ve bu şartların da çoğu kez bilete yazılmış olması gerçeği ve sektörün Dünya’daki gelişmesi dikkate alınarak yolcu taşımasının Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenmesini öngörmektedir. Bu sebeple hükme kanunen düzenlenmesi gereken sorumluluk sınırlarına ilişkin kurallar konulmuş, diğer konular yönetmeliğe bırakılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.