TTK Madde 92

2. Ücret ve giderler
MADDE 92 (1) Taraflar arasında cari hesap sözleşmesinin bulunması, komisyon sözleşmesinden kaynaklanan ücretin ve her türlü giderin istenmesine engel oluşturmaz.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 92”

  1. GEREKÇE/Madde 92 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.