6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 938

I- Seçme serbestisi
MADDE 938 (1) Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediği adı vermekte serbesttir. Şu kadar ki, seçilen ad karıştırılmaya yol açmayacak şekilde başka gemilerin adlarından farklı olmalıdır.
(2) Gemi tasdiknamesi verilmiş olan bir geminin adı Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığının[1] izniyle değiştirilebilir.[1]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığının” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.


Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 938”

  1. GEREKÇE/Madde 938 – 6762 sayılı Kanunun 830 uncu maddesinde kullanılan “Münakalât Vekili” yerine “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi konulmak suretiyle alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.