6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 941

II- İstisnaları
MADDE 941 (1) Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduğu takdirde Türk Bayrağı çekme hakkını kaybedeceği kişilere, en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış olursa, malikin istemi üzerine Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı[1], bırakma süresince, o ülke kanunları buna imkân sağlıyorsa geminin yabancı bayrak çekmesine  izin verebilir. Bu izin sona ermedikçe veya kanuni sebeplerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez.
(2) Türk gemisi olmayan bir gemi, ona Türk Bayrağı çekebilecek kişilere en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmışsa, malikin rızası alınmış olmak, Türk mevzuatının kaptan ve gemi zâbitleri hakkındaki hükümlerine uyulmak ve yabancı kanunda da bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak şartıyla, Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı[2] geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Şu kadar ki, izin alan kişi, her iki yılda bir, izin için gerekli şartların varlığını sürdürdüğünü ispatlamakla yükümlüdür.
(3) İkinci fıkrada belirtilen gemiler, Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığınca[3] tutulacak özel bir sicile kaydolunur.[1]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
[2]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
[3]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığınca” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.


Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 941”

  1. GEREKÇE/Madde 941 – 6762 sayılı Kanunun 824 üncü maddesinden önceki maddeye yapılan atıflarda ve “münakalât vekâleti” ibaresinde değişiklik yapılarak alınmıştır. İki yılda bir izin için Denizcilik Müsteşarlığına başvurulmasından doğabilecek güçlükler ise, iki yıllık izin süresi kaldırılarak aşılmaya çalışılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.