6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 947

1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme
MADDE 947 (1) Türk Bayrağı çekme hakkı olmamasına rağmen Türk Bayrağı çeken veya Türk Bayrağı çekmesi gerekirken başka bir devletin bayrağını çeken geminin kaptanı altı aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 947”

  1. GEREKÇE/Madde 947 – 6762 sayılı Kanunun 832 nci maddesinden diğer maddelere yollama yapılmaksızın cezalandırılan fiiller belirlenmek suretiyle alınmış ve para cezası miktarları güncelleştirilmiştir. Müsadere müeyyidesi ise metinden çıkartılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.