TTK Madde 952

2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı
MADDE 952 (1) 947 ve 948 inci maddelerde öngörülen fiiller yabancı bir ülkede veya açık denizde bir Türk veya yabancı tarafından işlenmiş olsa bile cezalandırılır.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 952”

  1. GEREKÇE/Madde 952 – 6762 sayılı Kanunun 837 nci maddesindeki “Türkiye dışında“ ibaresi “yabancı bir ülkede veya açık denizde” ibaresi ile değiştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.