TTK Madde 956

III- Tescili caiz gemiler
MADDE 956 (1) Gemi siciline, 940 ıncı madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına sahip ticaret gemileri ile 935 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yazılı gemiler kaydolunur.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 956”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.