TTK Madde 957

IV- Tescili zorunlu gemiler
MADDE 957 (1) Onsekiz gros tonilatoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, tescil isteminde bulunmak zorundadır.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 957”

  1. GEREKÇE/Madde 957 – 6762 sayılı Kanunun 844 üncü maddesinin birinci fıkrası aynen alınmış, ikinci fıkrası ise, gereksiz olduğu mülahazası ile çıkarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.