6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 96

3. Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler
MADDE 96 (1) Taraflar, üç aydan aşağı olmamak şartıyla, diledikleri andan başlamak üzere faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştırabilecekleri gibi hesap devreleri ile faiz ve komisyon miktarlarını da sözleşme ile belirleyebilirler.
(2) 8 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklıdır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 96”

 1. GEREKÇE/Madde 96 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 94 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
  Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 96 ncı maddesinin kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
  “b) Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler
  Madde 96- (1) Taraflar, üç aydan aşağı olmamak şartıyla, diledikleri andan başlamak üzere faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştırabilecekleri gibi hesap devreleri ile faiz ve komisyon miktarlarını da sözleşme ile belirleyebilirler.
  (2) 8 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklıdır.”
  Önerge – Gerekçe: 8 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına eklenen hüküm, 96 ncı maddenin de kenar başlığı ile birlikte yeni sisteme uygun olarak değiştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Hükümet tasarısında düzenlenen ve Adalet Komisyonunda metinden çıkarılan 96 ncı maddenin aynen alınması uygun görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.