6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 98

I – Genel olarak
MADDE 98 (1) Cari hesap sözleşmesi;
a) Kararlaştırılan sürenin sona ermesi,
b) Bir süre kararlaştırılmadığı takdirde taraflardan birinin fesih ihbarında bulunması,
c) Taraflardan birinin iflas etmesi,
hâllerinde sona erer.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 98”

  1. GEREKÇE/Madde 98 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.