6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 981

5. Silinmesi
MADDE 981 (1) Şerh sonucunda gemisi veya hakkı sınırlandırılan kişi, şerh ile teminat altına alınan istem hakkının ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsız kılan bir def’e sahip bulunduğu takdirde alacaklıdan şerhin silinmesini isteyebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 981”

  1. GEREKÇE/Madde 981 – 6762 sayılı Kanunun 881 inci maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.