TTK Madde 982

VI- İtiraz veya şerhin kalkması
MADDE 982 (1) İtiraz veya şerh bir ihtiyati tedbir kararına dayalı olarak tescil edilmişse, tedbirin kalkması veya düşmesiyle itiraz veya şerh de kalkar.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 982”

  1. GEREKÇE/Madde 982 – 6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu madde, ihtiyati tedbir kararının kalkması halinde bu karara istinaden sicile geçirilen itiraz veya şerhin mukadderatının ne olacağı hususunda ortaya çıkabilecek tereddütleri bertaraf etmek üzere Tasarıya ilave olunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.