6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 989

a) Tescil edilecek hususlar
MADDE 989 (1) Bir yapının kaydında, 988 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı hususlarla, ikinci fıkrasında yazılı belgenin niteliği ve yapının kaydolunduğu gün sicile geçirilir. Kayıt, yetkili memur tarafından imzalanır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 989”

  1. GEREKÇE/Madde 989 – 6762 sayılı Kanunun 861 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.