Haber

Tüm şirketler kademeli olarak bağımsız denetime tabi olacak

TTK’da yaptıkları bir madde düzenlemesiyle, 2 bin 500 büyük ölçekli şirket dışındaki şirketlerin denetlenmesi sorunuyla ilgili alanı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın belirleyeceğini söyleyen Yazıcı, buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı taslağı hazır dedi.

Ankara Sohbetleri’ne konuk olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit B. Parlak ve Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe’nin sorularını cevaplandırdı.
TTK ile bağımsız denetime çok önem verilmişti. Önce tüm şirketleri kapsıyordu, sonra kapsam daraltıldı. Tekrar kapsam genişletilecek mi?2012’de Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurulu oluşturuldu. Şirketlerin bağımsız denetimine ilişkin standartları belirleme görevi bu kurula verilmiş. Yaptığımız değişiklikte konuyu enine boyuna tartıştık, iki görüş vardı. Bir tanesi “bağımsız denetimi kaldıralım” diyordu, diğeri de “olduğu gibi devam etsin” diyordu. Bizde ikisinin de doğru olmadığı kanaati hasıl oldu. Bağımsız denetimin getireceği mali yükleri de dikkate alarak bu alanın zaman içinde bütün şirketleri de kapsayacak şekilde olmasının daha doğru olduğu kanaatine vardık.  Hangi ölçekte ve hangi nitelikleri taşıyan şirketin bağımsız denetime tabi olacağına ilişkin belirleme yetkisini Bakanlar Kurulu’na yetki veren düzenleme getirdik. Bakanlar Kurulu da aktif sermaye miktarları, bilanço büyüklükleri, istihdam ettikleri eleman gibi faktörleri dikkate alarak bir kararname yayınlandı. Bu kararnameye göre 2 bin 500 dolayında şirketin kapsamda olduğu ortaya çıktı. TTK ile birlikte şirketler bağımsız denetçiler tarafından denetleneceği için şirketlerin denetim organları kaldırılmıştı. Şirketlerde denetim organları şeklen vardı, genelde işlevi yoktu. Genel kurullarda, matbu rapor sunar ve ibraz edilirdi. Şimdi TTK’da yaptığımız bir madde düzenlemesiyle, 2 bin 500 büyük ölçekli şirket dışındaki şirketlerin denetlenmesi sorunuyla ilgili alanı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı belirleyecek. Buna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı taslağı hazırladık, gönderdik. Bir iki noktada farklı görüşler vardı ve müzakere edildi.
Ne olacak bu kararda?
Yeni dönemde, KGK’nın denetlediği alan genişledikçe bizim alanımız kademeli olarak daralacak. 2 bin 500 şirketin dışında kalan tüm şirketleri bağımsız denetime hazırlayacağız. 2 bin 500 dışındaki şirketlerin denetlenmesiyle ilgili çıkacak kararların çok küçük ölçeklilere yük getirecekse kapsam dışı bırakılır veya başka bir yöntem uygulanabilir. Maliye’nin kontrolü farklıdır, genel kurulun nasıl yapıldığı, belgelerin nasıl tutulduğu, yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği hususlarını yapmaz. Yani mükerrer değil farklı bir denetim yapıyoruz.

Kaynak: 27.01.2013 tarihli Dünya Gazetesi – Hüseyin Gökçe

Alakalı Yazılar

1 thought on “Tüm şirketler kademeli olarak bağımsız denetime tabi olacak”

  1. Bağımsız denetim dışında kalan A.Ş.ler şu anda hiç bir denetime tabi olmadığından azınlıkların hakları sıfıra inmiştir. Eskiden sembolik de olsa denetçisi var olan şirketlerde maalesef şu anda ticaret bakanlığı denetimi de yoktur. Bakanlık temsilcileri bile genel kurullara sembolik olarak katılmakta, yasalara göre yapılması gereken zamanlarda değil A.Ş. yöneticilerinin canları istediği zaman yaptıkları genel kurul toplantılarının bir anlamı da pek kalmamıştır. A.Ş.ler kurum olmaktan çıkmış, hiç bir kar payı verilmeden ve diğer ortaklık sıfatından dolayı hakları kullandırılmadan ellerinden sermayesi gaspedilmiş kişilerin ortak gibi gösterildiği şahsi işletmeler haline getirilmiştir. Ülkedeki ekonomik istikrar bozulur düşüncesiyle maliye denetiminin de yapılmadığı düşünülürse çok yakında denetimsiz olan A.Ş.ler kurum özelliğinden tamamen çıkacağı gibi adliyelerde de pek çok davanın nedeni olacaklardır, kanaatindeyim. Yorum Sahibi: Mustafa Dönmez – 4.2.2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.