Haber

Yaklaşım TTK Ekim Özel Sayısı Yayımlandı

Yaklaşım Dergisi Ekim Sayısı’nı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ayırdı. TTK Ekim Özel Sayısı’nda(238. sayı) yayımlanan makalelerin başlıkları ve yazarları aşağıda yer almaktadır.

YAKLAŞIM DERGİSİ TİCARET KANUNU EKİM ÖZEL SAYISI
PROF.DR.
ŞÜKRÜ KIZILOT
LİMİTED ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRMENİN AVANTAJLARI
PROF.DR.
SELAHATTİN TUNCER
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ
PROF.DR., MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ABD BAŞKANI
SAMİ KARAHAN
YENİ KANUNİ DÜZENLEMELERDE TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMASI
PROF. DR.
YILDIZ ÖZERHAN
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ
VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ)
NADİR ÖZTÜRK
TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME HÜKÜMLERİ (GENEL BİR BAKIŞ)
VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. BAŞ HESAP UZMANI)
YAKUP TOKAT
ŞAHSİ İŞLETMEYE DAHİL İKTİSADİ KIYMETLERİN ANONİM ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA DEĞERLEME
VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. BAŞ HESAP UZMANI)
MEHMET EMİN AKYOL
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YEDEK AKÇELER
VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. BAŞ HESAP UZMANI)
MEHMET TAHİR UFUK
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI
VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. BAŞ HESAP UZMANI)
SALİM KARADENİZ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KOYMA VE ARTTIRMA İŞLEMLERİ
VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. BAŞ HESAP UZMANI)
MUZAFFER KÜÇÜK
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (TMS 19) (VERGİ UYGULAMASI – MUHASEBE STANDARDI KARŞILAŞTIRMASI)
VERGİ MÜFETTİŞİ (E. MALİYE MÜFETTİŞİ)
ABDULKADİR ERTÜRK
MESLEK MENSUPLARININ MALİ SORUMLUĞU, MALİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEN MESLEK MENSUPLARININ DİSİPLİN VE CEZAİ HÜKÜMLER YÖNÜNDEN SORUMLULUĞU-II
VERGİ MÜFETTİŞİ (E. MALİYE MÜFETTİŞİ)
ABDULLAH KARABOYACI
TÜM YÖNLERİYLE KÂR PAYI VE KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI-I
VERGİ MÜFETTİŞİ (E. HESAP UZMANI)
SİNAN AKSU
TMS TERMİNOLOJİSİ
VERGİ MÜFETTİŞİ (E. HESAP UZMANI)
OKAN NETEK
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE DEFTER TUTMA VE ENVANTER
YMM, E. BAŞ HESAP UZMANI
ZİHNİ KARTAL
YENİ TTK’YA GÖRE KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI
YMM, E. BAŞ HESAP UZMANI
FERHAT FAHRAN
AVANS KÂR PAYI DAĞITIMI VE İLGİLİ DÖNEMİN SONUÇLARINA GÖRE AVANS KÂR PAYI DAĞITIMININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
YMM, SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ (VOLKAN YMM LTD.ŞTİ.)
YAŞAR KIZILKUM
SPK’YA TABİ HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE BEDELLİ-BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI VE YENİ TTK’DA SON YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
YMM
HAYREDDİN ERDEM
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN BENZERLİKLERİ, FARKLARI, AVANTAJLARI
YMM
SEZAİ MANDAL
TTK VE VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN AVANS KÂR DAĞITIMI
YMM (DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.)
DOĞAN YILMAZ
YENİ TTK’NIN SON DURUMU VE TEMETTÜ AVANSI TEBLİĞİ KARŞISINDA PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMALARI
YMM & SMMM
ERKİN ŞAĞBAN & FERHAT ÖZDEMİR
6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN VERGİ USUL KANUNU’NA ETKİLERİ
SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ
SALİM DEMİREL
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU SONRASI ŞİRKETLERİN İHALELERE KATILIMI
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞİ
SONER ALTAŞ
ANONİM ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE YAKINLARINA İLİŞKİN BORÇLANMA YASAĞINDA NE DEĞİŞTİ?
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞİ
MUSTAFA YAVUZ
SON DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞİ
ÖZDEM SATICI TOPRAK
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA, BİLGİ VERME VE İNCELEME HAKKI
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ
ERDAL NACAR
YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE DÜZENLENMESİ ZORUNLU “SERMAYE ARTIRIM BEYANI”
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ
HASAN TEPELİ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE PAYIN VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ
SALİH ÇALAL
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLERİN HER TÜRLÜ BELGEDE YER ALMASI ZORUNLULUĞU VE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İNTERNET SİTESİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ
MÜMİN TÜRKER
SON DEĞİŞİKLİKLER SONRASINDA ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE KURUL ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ
YASİN ÇAKIR
TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN SON DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDAKİ DURUMU
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ
YAKUP AKKAYA
TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 562. MADDESİNDE DÜZENLENEN CEZALARDAKİ YENİLİKLER
BİLİM, SAN. TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KONTROLÖRÜ
MERDAN ÇALIŞKAN
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULLARININ DÜZENLEYECEKLERİ FAALİYET RAPORLARI
İŞ BAŞMÜFETTİŞİ
CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR
İŞE GİRERKEN İŞÇİDEN ALINAN TEMİNAT SENEDİNİN NİTELİĞİ
İŞ BAŞMÜFETTİŞİ, KAMU YÖNETİMİ UZMANI
ARİF TEMİR
YENİ TİCARET KANUNU’NDA ŞİRKETLERİN TAM VE KISMİ BÖLÜNMELERİNDE İŞÇİLİK HAKLARI
İŞ BAŞMÜFETTİŞİ (İŞKUR ESKİ İSTİHDAM DAİRESİ BAŞKANI)
RAŞİT ULUBEY
6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN ÜCRET GARANTİ FONU UYGULAMASINA ETKİSİ OLACAK MI?
AVUKAT
MEHMET KÜÇÜKKAYA
ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA BAĞLI ŞİRKETİN YILLIK RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
AVUKAT
YUSUF GÖKHAN PENEZOĞLU
SERMAYE TAMAMLAMALI MI, TAMAMLAMAMALI MI?
AVUKAT
ZUHAL KIZILOT
YENİ TTK’YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ
AVUKAT
HASAN KARSLIOĞLU
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ANONİM ŞİRKETLERDE HANGİ EZBERLERİ BOZDU
AVUKAT
LEVENT YARALI
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI
AVUKAT
GÖKÇE SARISU
YENİ TTK’NIN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN ETKİLERİ
YRD.DOÇ.DR., KOCAELİ ÜNV. İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE FİNANSMAN ABD ÖĞRETİM ÜYESİ
AHMET CEMKUT BADEM
LİMİTED ŞİRKETLERDE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE EK ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRİLME SORUNU
DR., FATİH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
İLYAS ÇELİKTAŞ
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZLARIN ANONİM ŞİRKETE SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİ
DR. (ERDİKLER YMM LTD. ŞTİ., PARTNER)
ERDAL EKİNCİ
ŞAPKADAN ÇIKARILAN TAVŞAN: ZARAR TELAFİ FONU
DR., SMMM
MUSTAFA ALPASLAN
YENİ TTK’YA GÖRE KURULACAK OLAN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE VERGİ DAİRELERİNCE POTANSİYEL VERGİ KİMLİK NUMARASI VERİLMESİ
BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞ YRD.
UFUK ÜNLÜ
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA ANONİM ŞİRKETLERDE KİMLER DENETÇİ OLAMAZ?
VERGİ MÜFETTİŞ YRD. 
SELÇUK TÜFEKCİOĞLU
TASFİYE VE İFLAS HALLERİNDE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU
GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YRD.
ÖMER SERKAN YAĞLI
ULTRA VIRES İLKESİ VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ULTRA VIRES İLKESİNE YER VERİLMEMESİ
KARABÜK  SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL GÜVENLİK DENETMENİ
TUNCAY KAYA
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE İŞYERİ DEVRİ İŞÇİ İÇİN HAKLI FESİH NEDENİ Mİ OLUŞTURACAK?
NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI, DEFTERDARLIK UZMANI
KENAN AKBULUT
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURUL ANINDAKİ İŞLEMLER
CBÜ KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR.GÖREVLİSİ
AYŞEGÜL SÖZER
KİRALAMA YOLUYLA FİNANSMAN VE TMS-17’YE GÖRE KİRALAMA İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRME UYGULAMALARI VE DÜNYA DA VE TÜRKİYEDE Kİ GELİŞMELER
SMMM
TURGAY ÖZEN
KÂR PAYI AVANSI
SMMM
HAŞMET YILDIRIM
HASILATIN TMS DEĞERLEME HÜKÜMLERİ İLE VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ AÇISINDAN ANALİZİ VE TİCARİ KÂR/MALİ KÂR KARŞILAŞTIRMASI
SMMM, MALİ HUKUK BİLİM UZMANI
MUTLU YORULDU
KOBİ TFRS KAPSAMINDA BÖLÜM 17 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI
 
 
SÖZLEŞMELER

 
BİLGİ İÇİN :  www.yaklasim.com
 

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.