Haber

Yevmiye Defteri Kapanış Onayı Son Tarih: 30 Haziran 2013

Yevmiye defteri kapanış onayı, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır.
Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih30.06.2013′dür.
Yevmiye defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.
Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.
Kapanış onayının süresi içerisinde yaptırılmamasının yaptırımı TTK madde 562‘de 4.000-TL idari para cezası (anonim şirketler açısından) olarak düzenlenmiştir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.