Haber

Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı İçin Son Tarih:31.03.2013

ÖNEMLİ: Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı Tarihleri Değiştirildi. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.
Anonim şirketlerde; yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri; limited şirketlerde ise yevmiye defteri ve müdürler kurulu karar defterinin (tutulması zorunlu olmayan bu defter tutuluyorsa) kapanış onayı, 31.03.2013 tarihine kadar(özel hesap dönemi öngörülmemişse) yaptırılmalıdır.
Envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri kapanış onayına tabi değildir.
TTK 562/1-c hükmü uyarınca, gerekli onayları yaptırmayanlar, dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacaktır.
Anonim ve Limited Şirketlerde Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı

  • Yevmiye defteri kapanış onayı, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 31.03.2013
  • Yevmiye defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.
  • Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

  • Anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 31.03.2013
  • Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.
  • Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.

Limited Şirket Müdürler Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

  • Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ madde 11/4 uyarınca,  tutulması zorunlu olmayan müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
  • Müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 31.03.2013
  • Müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.
  • Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.

Ticari Defterlere İlişkin Ayrıntılı Bilgi İçin Aşağıdaki Çevrim İçi Kaynaklardan Yararlanabilirsiniz;

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.